Üretim


Arkeolojik kazılar, insanoğlunun tahıl öğütme işlerinin 7500 yıl önceye dayandığını ortaya koymaktadır. Tüketimi ve kültürü açısından 5000 yıl önce Çin’de yetiştirilen en önemli ürünlerden birinin buğday olduğu bilinmektedir. M.Ö. 200 yıllarında en yaygın şekilde buğday ziraatine giren ve mayalı beyaz ekmeği üreten Mısırlılar olmuştur. Tarihi seyri böyle başlayıp bugünkü durumuna ulaşan tahılın işlenme süreci, kültürel ve bilimsel birikime dayalı olarak gün geçtikçe değişmektedir. Ülkemizin çeşitli bölgeleri ve yurtdışından alınan buğday en yeni teknolojilerle Güney Un ® olarak üretiliyor.

  1. Kamyon Boşaltma & Üretim Kontrol Laboratuarı:

Fabrikamız yılda 200.000 ton buğday kırma kapasitesine sahiptir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bulunan tedarikçilerimiz tarafından özenle seçilen buğdaylar Adana’daki fabrikamıza gönderilir. Öncelikle sondalar yardımı ile her parti buğdaydan örnekler alınıp buğday kalitesini ve özelliklerini belirlemek amacıyla Adana Üretim Kontrol Laboratuarı’nda hektolitre, rutubet, gluten, gluten indeksi, düşme sayısı analizi ve kontrolleri yapılır. Güney Un ®‘nun alım kriterleri içerisinde bulunan buğdaylar, 23.000 ton kapalı silo ve depolarda, kullanım amaçlarına ve özelliklerine göre sınıflandırılır. Değişik kalite ve özellikteki buğdaylar elde edilmek istenen unun cinsine göre, üretim ve yönetim tarafından belirlenen yüzdelerle işletme ambarında parçalanır.

  1. Buğdayların Temizlenmesi:

Buğday paçalı, belirli süre ve miktarda kantardan geçerek seperatöre (ayırıcı) gelir. Burada kaba pislikler, yabancı maddeler ve kırık buğdaylar, sonrasında ise taş ayırıcı makinesinde taşlar ayrılır. Bu yabancı maddeler ve onların bileşimleri, buğdayın bileşiminden farklı olduğu için unun rengini, bileşimini ve ürünün kalitesini bozacak maddelerin ortamdan uzaklaştırılması zorunludur. İyi un kalitesi için öncelikle iyi bir temizleme gereklidir.

  1. Buğdayların Tavlanması, Kırılması ve Öğütülmesi:

Başarılı bir öğütme için buğday tanesinin fiziksel yapısı, nem miktarı istenilen düzeye çıkarılarak, elverişli duruma getirilir. Tavlama işlemi ile kabuğa yumuşaklık ve elastikiyet verilir. Dinlendirilen temizlenmiş buğday paçalı, vals denilen soğutulmuş çelik silindirler yardımıyla kırılır. Öğütülme işlemi, valsler arasındaki hız farkı ve valsler üzerindeki “dişler” yardımıyla gerçekleştirilir.

  1. Elekler ve Sasörler Yardımıyla Oluşan Unun Alınması:

Valslerde kırılan buğday pnömatik sistem yardımıyla değişik gözenekteki eleklere ulaşır. Bu safhada alınan unlardan ayrılanlar eleklerde büyüklüklerine göre irmiksasörlerinde ise yoğunluklarına göre; tasnif edilerek tekrar öğütülür. Bu işlem kepek, undan ayrılıncaya kadar devam eder.

  1. Çuvallama ve Paketleme:

Üretilen un değişik un silolarında toplanır. Homojenliğini temin etmek amacıyla tekrar bir paçal işlemine tabii tutulur. Üretimimiz, el değmeden ve her aşaması kontrol altında tutularak gerçekleştirilir. Proseslerde yapılan kontrol testlerinden ayrı olarak, son ürünümüz unda, laboratuardafarinograph, extensograph, kül miktarı, sedimantasyon değerleri için yapılan analizlere paralel fırında uygulanan ekmek ve yufka çalışmaları gerçekleştirilir. Hassasiyetle takip edilen üretim, laboratuar ve fırın çalışmalarının ardından üretilen un, Güney Un ®‘un ürün limitleri içerisinde ise tüketicilerimize sunulur. Fabrikamızda çuvallama ve paketleme üniteleri otomatik olarak el değmeden unlarımızı siz tüketicilerimize hazır eder.